NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY w REPEFENE 2007 VI Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego, Rybnik, wrzesień 2007